حسن روح الامین

ایران | 1364
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,143 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,126 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,080 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+365.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها