• حسن روح الامین
  • بدون عنوان از مجموعه عصیان 1397
  • رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 180 * 220
برآورد
400,000,000 ﷼
2,948 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000 ﷼
20,634 دلار آمریکا
460% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
60,000 £
78,947 دلار آمریکا
-
80,000 £
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
52,920 £
69,632 دلار آمریکا
24.4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399
زنی با سه‌تار
برآورد
2,000 $
-
4,000 $
قیمت فروش
2,500 $
16.667% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
5 بهمن 1398
آسایش زرد
برآورد
15,000 £
18,987 دلار آمریکا
-
20,000 £
25,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,000 £
18,987 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
25 تیر 1399
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان از مجموعه عصیان
برآورد
150,000,000 ﷼
1,304 دلار آمریکا
-
200,000,000 ﷼
1,739 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000 ﷼
5,652 دلار آمریکا
271.429% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,143 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,126 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,080 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+365.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020