• حسن روح الامین
  • بدون عنوان از مجموعه عصیان 1396
  • رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 200
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
5,652 دلار آمریکا
271.429% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£60,000
78,947 دلار آمریکا
-
£80,000
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,920
69,632 دلار آمریکا
24.4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399
زنی با سه‌تار
برآورد
$2,000
-
$4,000
قیمت فروش
$2,500
16.667% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
5 بهمن 1398
آسایش زرد
برآورد
£15,000
18,987 دلار آمریکا
-
£20,000
25,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
18,987 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
25 تیر 1399
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان از مجموعه عصیان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
460% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,143 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,126 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,080 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+365.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020