حسین زنده رودی

ایران | 1316
نمایشگاه ها

مَفَر
26 دی 1399 - 14 بهمن 1399
در حراج

نتایج حراج ها
آرتچارت | اثر هنری ازحسین زنده رودی
شعله شعله شب
26% بیشتر از میانگین ساتبیز
LA+LA+SAR
24.833% کمتر از میانگین بونامز
مقالات مرتبط

گزارشی از برگزاری دوازدهمین دورۀ حراج تهران 8 بهمن 1398
دوازدهمین دورۀ حراج در مجموع با فروش 97 درصد از آثار عرضه‌شده و با احراز رقم 31 میلیارد و 717 میلیون تومان، با توجه به مجموع حداقل برآورد اولیۀ آن و مبلغ 25 میلیارد و 977 میلیون تومان توانست نرخ رشدی 22 درصدی در عرصۀ معاملات هنری رقم زند.
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 115,017 دلار آمریکا
کمینه برآورد 67,728 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,104 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.309%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020