12 خرداد 1394
برآورد
€120,000
133,333 دلار آمریکا
- €180,000
200,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
€207,000
230,000 دلار آمریکا
38%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
131,996 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
184,794 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
184,794 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
Wave
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$218,500
74.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390
UNTITLED (THE QUATRAINS OF OMER KHAYYAM)
برآورد
£50,000
79,365 دلار آمریکا
-
£70,000
111,111 دلار آمریکا
قیمت فروش
£109,250
173,413 دلار آمریکا
82.083%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1389
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | ELEMENTS از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1392
آرتچارت | IRIS از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 21 آبان 1394
آرتچارت | Purple Pearl از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,000
96,154 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 108,888 دلار آمریکا
کمینه برآورد 64,809 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 91,302 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.195%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021