برآورد
£100,000
144,928 دلار آمریکا
- £150,000
217,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
£104,000
150,725 دلار آمریکا
16.8% کمتر از میانگین برآورد
تاریخچه حضور در حراج ها
63,000,000,000﷼
243,206 دلار آمریکا
توضیحات اثر

signed and dated "Zenderoudi 75" (lower right), executed in 1975
آثار هنری مشابه

آرتچارت | TCHAH TCHAHE JIME از حسین زنده رودی
چهچه‌ی جیم
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$175,000
40% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 فروردین 1398
آرتچارت | TCHAH TCHAHE JIME از حسین زنده رودی
چهچه‌ی جیم
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$175,000
40% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 فروردین 1398
آرتچارت | COMPOSITION از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی
برآورد
€80,000
119,403 دلار آمریکا
-
€100,000
149,254 دلار آمریکا
قیمت فروش
€89,760
133,970 دلار آمریکا
0.267% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1388
سایر آثار هنری هنرمند

آرتچارت | ELEMENTS از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392
آرتچارت | IRIS از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1394
آرتچارت | Purple Pearl از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,000
76,923 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 120,866 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,275 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 97,811 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+80.295%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020