9 اردیبهشت 1388
برآورد
$150,000 - $200,000
قیمت فروش
$206,500
18%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعذرا عقیقیی بخشایشی
نور
برآورد
£10,000
13,158 دلار آمریکا
-
£15,000
19,737 دلار آمریکا
قیمت فروش
£13,750
18,092 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 آبان 1396
بامداد
برآورد
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
8,728 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
17,456 دلار آمریکا
133.333%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | ELEMENTS از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1392
آرتچارت | IRIS از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 21 آبان 1394
آرتچارت | Purple Pearl از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,000
96,154 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 108,888 دلار آمریکا
کمینه برآورد 64,809 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 91,302 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.195%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021