برآورد
4,000,000,000﷼
105,597 دلار آمریکا
- 6,000,000,000﷼
158,395 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
105,597 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

Untitled, from Eclipse series
برآورد
€25,000
32,468 دلار آمریکا
-
€35,000
45,455 دلار آمریکا
قیمت فروش
€85,000
110,390 دلار آمریکا
183.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
1 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
£40,000
64,516 دلار آمریکا
-
£60,000
96,774 دلار آمریکا
قیمت فروش
£49,250
79,435 دلار آمریکا
1.5% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1387
بدون عنوان
برآورد
$70,000
-
$90,000
قیمت فروش
$100,000
25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 فروردین 1397
سایر آثار هنری هنرمند

ELEMENTS
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392
IRIS
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1394
Purple Pearl
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,000
76,923 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 115,266 دلار آمریکا
کمینه برآورد 67,872 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,248 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.549%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020