برآورد
4,000 €
5,556 دلار آمریکا
- 5,000 €
6,944 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,100 €
15,417 دلار آمریکا
146.667% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
3,000 £
3,846 دلار آمریکا
-
5,000 £
6,410 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,500 £
3,205 دلار آمریکا
37.5% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
6 اردیبهشت 1396
Dreaming New York
برآورد
20,000 €
25,974 دلار آمریکا
-
25,000 €
32,468 دلار آمریکا
تاریخ حراج
3 آبان 1391
KOSHTY-GIRAN (WRESTLERS)
برآورد
6,000 £
9,231 دلار آمریکا
-
8,000 £
12,308 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,250 £
9,615 دلار آمریکا
10.714% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
12 مهر 1390
سایر آثار هنری هنرمند

ELEMENTS
برآورد
80,000 $
-
120,000 $
قیمت فروش
99,750 $
0.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392
IRIS
برآورد
50,000 $
-
70,000 $
قیمت فروش
56,250 $
6.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1394
Purple Pearl
برآورد
40,000 £
51,282 دلار آمریکا
-
60,000 £
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
60,000 £
76,923 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 115,266 دلار آمریکا
کمینه برآورد 67,872 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,248 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.549%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020