برآورد
$80,000 - $120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

طاووس
برآورد
£45,000
60,000 دلار آمریکا
-
£55,000
73,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£62,500
83,333 دلار آمریکا
25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 آبان 1396
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$93,750
33.929% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 مهر 1395
مهر
برآورد
2,000,000,000﷼
60,060 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
90,090 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
90,090 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
سایر آثار هنری هنرمند

IRIS
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1394
Purple Pearl
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,000
76,923 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
بدون عنوان
برآورد
£10,000
16,129 دلار آمریکا
-
£15,000
24,194 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
15 مهر 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 115,266 دلار آمریکا
کمینه برآورد 67,872 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,248 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.549%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020