برآورد
$15,000 - $25,000
قیمت فروش
$12,000
40%
توضیحات اثر

Signed and dated lower right.
spot at lower left
آثار هنری مشابه

الله
برآورد
£20,000
25,974 دلار آمریکا
-
£30,000
38,961 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,062
32,548 دلار آمریکا
0.248%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
بدون عنوان
برآورد
350,000,000﷼
10,836 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
15,480 دلار آمریکا
قیمت فروش
460,000,000﷼
14,241 دلار آمریکا
8.235%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
آرتچارت | اثر هنری ازحسین زنده رودی
ترکیب‌بندی
برآورد
€2,500
2,778 دلار آمریکا
-
€3,000
3,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,800
14,222 دلار آمریکا
365.455%
تاریخ حراج
آدر - 22 آذر 1398
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | ELEMENTS از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1392
آرتچارت | IRIS از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 21 آبان 1394
آرتچارت | Purple Pearl از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,000
96,154 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 108,888 دلار آمریکا
کمینه برآورد 64,809 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 91,302 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.195%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021