برآورد
3,000,000,000﷼
86,356 دلار آمریکا
- 4,000,000,000﷼
115,141 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
187,104 دلار آمریکا
85.714% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

ALLAH, (12)
برآورد
$200,000
-
$300,000
قیمت فروش
$197,000
21.2% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
2 اردیبهشت 1392
ESHGH KHOSOOSI (LOVE)
برآورد
$70,000
-
$100,000
قیمت فروش
$176,500
107.647% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
25 آذر 1389
Daffodils
برآورد
£80,000
102,564 دلار آمریکا
-
£120,000
153,846 دلار آمریکا
قیمت فروش
£137,500
176,282 دلار آمریکا
37.5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
سایر آثار هنری هنرمند

ELEMENTS
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392
IRIS
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1394
Purple Pearl
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,000
76,923 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 115,266 دلار آمریکا
کمینه برآورد 67,872 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,248 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.549%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020