18 آذر 1395
برآورد
€70,000
74,468 دلار آمریکا
- €100,000
106,383 دلار آمریکا
قیمت فروش
€110,500
117,553 دلار آمریکا
30%
آثار هنری مشابه

حقیقت چیست؟
برآورد
3,000,000,000﷼
91,631 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
122,175 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
109,957 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
بدون عنوان
برآورد
2,500,000,000﷼
65,998 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
92,397 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
89,757 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
Speak About Companion
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 27 فروردین 1392
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | ELEMENTS از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1392
آرتچارت | IRIS از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 21 آبان 1394
آرتچارت | Purple Pearl از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,000
96,154 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 108,888 دلار آمریکا
کمینه برآورد 64,809 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 91,302 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.195%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021