برآورد
£80,000
105,263 دلار آمریکا
- £120,000
157,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
£277,200
364,737 دلار آمریکا
177.2%
آرتچارت | اثر هنری ازحسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
$150,000
-
$200,000
قیمت فروش
$336,000
92%
تاریخ حراج
بونامز - 13 اسفند 1386