21 دی 1397
برآورد
30,000,000,000﷼
260,870 دلار آمریکا
- 40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
قیمت فروش
35,500,000,000﷼
308,696 دلار آمریکا
1.429%
توضیحات اثر

signed and dated "1970" (lower right), executed in 1970
آثار هنری مشابه

آرتچارت | قوس آبی نیلگون از حسین زنده رودی
قوس آبی نیلگون
برآورد
30,000,000,000﷼
221,076 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
294,768 دلار آمریکا
قیمت فروش
32,000,000,000﷼
235,814 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | قوس آبی نیلگون از حسین زنده رودی
قوس آبی نیلگون
برآورد
30,000,000,000﷼
221,076 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
294,768 دلار آمریکا
قیمت فروش
32,000,000,000﷼
235,814 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | EYN + EYN از حسین زنده رودی
عین + عین
برآورد
£100,000
142,857 دلار آمریکا
-
£130,000
185,714 دلار آمریکا
قیمت فروش
£185,000
264,286 دلار آمریکا
60.87%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 اردیبهشت 1395
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | ELEMENTS از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1392
آرتچارت | IRIS از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 21 آبان 1394
آرتچارت | Purple Pearl از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,000
76,923 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 108,801 دلار آمریکا
کمینه برآورد 64,809 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 91,302 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.059%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021