حسین زنده رودی

ایران | 1316
264 نتیجه
فیلترها
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #172 (فروخته شده)
acrylic, metallic and mineral pigments and casein on canvas
213 * 196
امضاء شده
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392

شماره لت #579 (فروخته شده)
oil on canvas
154 * 145
امضاء شده
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1394

شماره لت #31 (فروخته شده)
acrylic and iridescent paint on canvas
152 * 150
امضاء شده
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,000
76,923 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397

شماره لت #61 (فروخته شده)
acrylic and iridescent paint on canvas
152 * 150
امضاء شده
برآورد
$70,000
-
$110,000
قیمت فروش
$325,000
261.111% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
11 اردیبهشت 1387

شماره لت #548 (فروخته نشده)
acrylic on canvas
80 * 49
امضاء شده
برآورد
£10,000
16,129 دلار آمریکا
-
£15,000
24,194 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
15 مهر 1393

شماره لت #111 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
77 * 90
برآورد
2,500,000,000﷼
56,561 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
79,186 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
58,824 دلار آمریکا
13.333% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

شماره لت #103 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
116 * 102
برآورد
3,000,000,000﷼
74,813 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
99,751 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
89,776 دلار آمریکا
2.857% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395

شماره لت #564 (فروخته نشده)
mixed media and paper collage on canvas laid down on canvas
58 * 60
امضاء شده
برآورد
€7,000
8,974 دلار آمریکا
-
€9,000
11,538 دلار آمریکا
تاریخ حراج
28 اردیبهشت 1392

شماره لت #25 (فروخته نشده)
mixed media and paper collage on canvas laid down on canvas
58 * 60
امضاء شده
برآورد
€8,000
11,111 دلار آمریکا
-
€10,000
13,889 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
1 آبان 1389

شماره لت #529 (فروخته نشده)
mixed media and paper collage on canvas laid down on canvas
58 * 60
امضاء شده
برآورد
€28,000
35,897 دلار آمریکا
-
€35,000
44,872 دلار آمریکا
تاریخ حراج
24 اسفند 1387