حسین کاشیان

ایران | 1321
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 20,994 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,372 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,615 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+139.1%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2010 - 2014
عملکرد در برابر برآوردها
2010 - 2014
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2010 - 2014