• شکار رنگ 1394
  • رنگ روغن ، اکریلیک ، ورق طلا و ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 180 * 150
برآورد
£25,000
33,333 دلار آمریکا
- £35,000
46,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,250
47,000 دلار آمریکا
17.5%
آثار هنری مشابه

اسب مهاجر
برآورد
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | Untitled (from the Hunting series) از رضا درخشانی
بدون عنوان (از مجموعه‌ی شکار)
برآورد
£50,000
64,103 دلار آمریکا
-
£70,000
89,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,750
56,090 دلار آمریکا
27.083%
تاریخ حراج
کریستیز - 2 آبان 1397
آرتچارت | اثر هنری ازرضا درخشانی
شکار سرخ و سبز
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£40,000
51,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,000
51,948 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
سایر آثار هنری رضا درخشانی

آرتچارت | اثر هنری ازرضا درخشانی
درخت زندگی #4
برآورد
£15,000
20,032 دلار آمریکا
-
£20,000
26,709 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,500
16,693 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
سوارانِ صبحگاه
برآورد
25,000,000,000﷼
96,510 دلار آمریکا
-
35,000,000,000﷼
135,114 دلار آمریکا
قیمت فروش
26,000,000,000﷼
100,371 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
شکار صورتی
برآورد
£20,000
26,889 دلار آمریکا
-
£30,000
40,333 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
فیلیپس - 25 آذر 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 57,812 دلار آمریکا
کمینه برآورد 36,709 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 51,933 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+40.96%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021