• رضا درخشانی
  • شکار سبز در سبز 1389
  • رنگ روغن و اکلیل روی بوم
  • نقاشی
برآورد
3,000,000,000﷼
74,813 دلار آمریکا
- 4,000,000,000﷼
99,751 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
124,688 دلار آمریکا
42.857% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£60,000
78,947 دلار آمریکا
-
£80,000
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,920
69,632 دلار آمریکا
24.4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399
زنی با سه‌تار
برآورد
$2,000
-
$4,000
قیمت فروش
$2,500
16.667% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
5 بهمن 1398
آسایش زرد
برآورد
£15,000
18,987 دلار آمریکا
-
£20,000
25,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
18,987 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
25 تیر 1399
سایر آثار هنری هنرمند

سوارانِ صبحگاه
برآورد
25,000,000,000﷼
96,510 دلار آمریکا
-
35,000,000,000﷼
135,114 دلار آمریکا
قیمت فروش
26,000,000,000﷼
100,371 دلار آمریکا
13.333% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
Blue Rain Hunt
برآورد
£25,000
32,895 دلار آمریکا
-
£40,000
52,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50,000
65,789 دلار آمریکا
53.846% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1399
Hunt the Colour
برآورد
£25,000
33,333 دلار آمریکا
-
£35,000
46,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,250
47,000 دلار آمریکا
17.5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 آذر 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 64,411 دلار آمریکا
کمینه برآورد 39,279 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 55,645 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.644%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020