• سوارانِ صبحگاه 1397
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 600 * 140
  • امضاء: "رضا درخشانی R.D 2018"(پشت اثر)
برآورد
25,000,000,000﷼
96,510 دلار آمریکا
- 35,000,000,000﷼
135,114 دلار آمریکا
قیمت فروش
26,000,000,000﷼
100,371 دلار آمریکا
13.333%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | They Hunt Turquoise, They Hunt Blue, They Hunt the Pink از رضا درخشانی
آن‌ها فیروزه‌ای شکار می‌کنند، آن‌ها آبی شکار می‌کنند، آن‌ها صورتی شکار می‌کنند
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$112,500
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1394
آرتچارت | پیکار زرفام از رضا درخشانی
پیکار زرفام
برآورد
4,000,000,000﷼
90,498 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
135,747 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
104,072 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
سایر آثار هنری رضا درخشانی

آرتچارت | اثر هنری ازرضا درخشانی
درخت زندگی #4
برآورد
£15,000
20,032 دلار آمریکا
-
£20,000
26,709 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,500
16,693 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | شکار صورتی از رضا درخشانی
شکار صورتی
برآورد
£20,000
26,889 دلار آمریکا
-
£30,000
40,333 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
فیلیپس - 25 آذر 1399
آرتچارت | اثر هنری ازرضا درخشانی
شکار نقطه
برآورد
£20,000
27,956 دلار آمریکا
-
£30,000
41,935 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 56,836 دلار آمریکا
کمینه برآورد 35,981 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 50,920 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+40.866%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021