رضا رینه ای

ایران | 1347
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,287 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,452 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,131 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+198.624%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018