3 دی 1395
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
- 250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
24,938 دلار آمریکا
344.444%
آثار هنری مشابه

بسم...
برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
سوره حمد
برآورد
700,000,000﷼
17,456 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
22,444 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
27,431 دلار آمریکا
37.5%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بنی آدم اعضای یکدیگرند
برآورد
2,000,000,000﷼
23,529 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
35,294 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,900,000,000﷼
22,353 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
سایر آثار هنری رضا رینه ای

وضعیت
برآورد
300,000,000﷼
6,787 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
8,597 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
4,582 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
6,109 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
18,326 دلار آمریکا
242.857%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,287 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,452 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,131 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+198.624%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018