• بدون عنوان 1350
  • ink and metallic paint on panel، جوهر و رنگ متالیک روی تخته
  • نقاشیخط
  • 59 * 39.5
برآورد
$15,000 - $20,000
قیمت فروش
$21,250
21.429% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

Untilted
برآورد
$10,000
-
$12,000
قیمت فروش
$21,600
96.364% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
12 بهمن 1385
گوهر مستی
برآورد
2,500,000,000﷼
18,423 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
25,792 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
6.667% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
Composition for Zahra Ghazavi
برآورد
£6,000
8,696 دلار آمریکا
-
£10,000
14,493 دلار آمریکا
قیمت فروش
£17,000
24,638 دلار آمریکا
112.5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 اردیبهشت 1395
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
£15,000
20,000 دلار آمریکا
-
£20,000
26,667 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399
بدون عنوان
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$18,750
7.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
25 آذر 1389
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$217,000
210% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
11 اردیبهشت 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 55,560 دلار آمریکا
کمینه برآورد 34,009 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 47,019 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+34.622%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020