3 دی 1395
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
- 250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
13,716 دلار آمریکا
144.444%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$17,000
183.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 آذر 1393
او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
برآورد
80,000,000﷼
2,168 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
13,550 دلار آمریکا
400%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
آرتچارت | اثر هنری ازیوسف نبیل
سِلف-پرتره، استانبول
برآورد
£3,000
4,110 دلار آمریکا
-
£4,000
5,479 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,820
12,082 دلار آمریکا
152%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
سایر آثار هنری رضا کیانیان

دیگر مپرس از من نشان
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود
برآورد
120,000,000﷼
3,665 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
4,887 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
18,326 دلار آمریکا
328.571%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,110 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,807 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,175 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+148.73%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها