• او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان 1391
  • چاپ ديجيتال روي بوم
  • عکاسی
  • 220 * 120
7 خرداد 1392
برآورد
80,000,000﷼
2,168 دلار آمریکا
- 120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
13,550 دلار آمریکا
400%
توضیحات اثر

signed "Reza Kianian" and dated "91" (A.P) on each panel (lower left), executed in 1391 A.P / 2012 A.D

آثار هنری مشابه

Ahram
برآورد
£7,000
10,448 دلار آمریکا
-
£9,000
13,433 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,380
14,000 دلار آمریکا
17.25%
فروش در
تاریخ حراج
فیلیپس - 2 آذر 1387
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
15,015 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
21,021 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
16,517 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
RHAPSODY, (3)
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$12,500
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 آذر 1389
سایر آثار هنری رضا کیانیان

دیگر مپرس از من نشان
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
13,716 دلار آمریکا
144.444%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,232 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,807 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,175 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+148.73%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها