25 مهر 1388
برآورد
£4,000
5,970 دلار آمریکا
- £6,000
8,955 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,380
6,537 دلار آمریکا
12.4%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | رخش و سیمرغ از ناصر اویسی
رخش و سیمرغ
برآورد
£3,000
3,750 دلار آمریکا
-
£5,000
6,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
7,890 دلار آمریکا
57.8%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
سایر آثار هنری رکنی حائری زاده

IN THE WRY BLEAKNESS OF WINTER, WHEN WE WHIPPED THE SOIL AND SHED STARTLED PUPPIES LIKE A SKIN
برآورد
£10,000
14,085 دلار آمریکا
-
£15,000
21,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
21,127 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
ساتبیز - 4 اردیبهشت 1397
NATIONAL PORTRAITS
برآورد
£8,000
10,526 دلار آمریکا
-
£12,000
15,789 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,000
13,158 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 آبان 1396
WHO SANK ALL NIGHT IN A SUBMARINE LIGHT (FROM THE FICTIONVILLE SERIES), (10)
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$17,500
0%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 اردیبهشت 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 39,123 دلار آمریکا
کمینه برآورد 19,760 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 27,102 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+54.68%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021