برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
- 700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
16.667%
آثار هنری مشابه

آخرین وسوسه
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
نفس بریده
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
مهدی باکری، جزیره مجنون، عراق ۲۵ بهمن ۱۳۶۳از مجموعه به روایت یک شاهد عینی
برآورد
150,000,000﷼
4,505 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
6,006 دلار آمریکا
قیمت فروش
180,000,000﷼
5,405 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
سایر آثار هنری سعید صادقی

آرتچارت | والفجر از سعید صادقی
والفجر
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
چاپ عکس روی بوم
برآورد
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
5,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
12,443 دلار آمریکا
144.444%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
داستان ۶۳
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
340,000,000﷼
8,479 دلار آمریکا
51.111%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,293 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,702 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,800 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.302%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021