• والفجر 1399
  • چاپ روی کاغذ عکاسی (دیازک)
  • عکاسی
  • 178 * 118
  • امضاء: "سعید صادقی 1365/1/1 و امضای هنرمند"(پشت اثر)
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
- 900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
25%
آثار هنری مشابه

دیگر مپرس از من نشان
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
لورا بتیفری از مجموعه رنسانس بیرون از قاب
برآورد
60,000,000﷼
1,833 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
2,443 دلار آمریکا
قیمت فروش
110,000,000﷼
3,360 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
آرتچارت | اثر هنری ازشادی قدیریان
بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه)
برآورد
€8,000
10,390 دلار آمریکا
-
€12,000
15,584 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,500
4,545 دلار آمریکا
65%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
سایر آثار هنری سعید صادقی

چاپ عکس روی بوم
برآورد
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
5,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
12,443 دلار آمریکا
144.444%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
داستان ۶۳
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
340,000,000﷼
8,479 دلار آمریکا
51.111%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
آرتچارت | فتح خرمشهر از سعید صادقی
فتح خرمشهر
برآورد
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
6,522 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,293 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,702 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,800 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.302%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021