21 دی 1397
برآورد
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
- 400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
6,522 دلار آمریکا
114.286%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان از مجموعه خواهش حوا
برآورد
120,000,000﷼
2,993 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
7,980 دلار آمریکا
128.571%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
سایر آثار هنری سعید صادقی

آرتچارت | والفجر از سعید صادقی
والفجر
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
چاپ عکس روی بوم
برآورد
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
5,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
12,443 دلار آمریکا
144.444%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
داستان ۶۳
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
340,000,000﷼
8,479 دلار آمریکا
51.111%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,293 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,702 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,800 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.302%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021