12 مهر 1390
برآورد
£200,000
307,692 دلار آمریکا
- £300,000
461,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£385,250
592,692 دلار آمریکا
54.1%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازبهمن محصص
فیورِلا
برآورد
£100,000
136,986 دلار آمریکا
-
£150,000
205,479 دلار آمریکا
قیمت فروش
£352,800
483,288 دلار آمریکا
182.24%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
152,718 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
213,806 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
488,699 دلار آمریکا
166.667%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
بدون عنوان
برآورد
8,000,000,000﷼
240,240 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
360,360 دلار آمریکا
قیمت فروش
17,000,000,000﷼
510,511 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
سایر آثار هنری سهراب سپهری

آرتچارت | House of Kashan از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$74,500
6.429%
تاریخ حراج
کریستیز - 5 آبان 1388
آرتچارت | UNTITLED (FROM THE TREE TRUNKS SERIES) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
£200,000
317,460 دلار آمریکا
-
£300,000
476,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
£409,250
649,603 دلار آمریکا
63.7%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 205,002 دلار آمریکا
کمینه برآورد 124,434 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 174,513 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.265%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021