9 خرداد 1393
برآورد
6,000,000,000﷼
183,262 دلار آمریکا
- 8,000,000,000﷼
244,349 دلار آمریکا
قیمت فروش
18,000,000,000﷼
549,786 دلار آمریکا
157.143%
آثار هنری مشابه

خاطرات امید
برآورد
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا
757.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | Untitled (from the Trees series) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه درختان)
برآورد
$150,000
-
$200,000
قیمت فروش
$425,000
142.857%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1394
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
287,853 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
431,779 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,500,000,000﷼
446,172 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
سایر آثار هنری سهراب سپهری

آرتچارت | House of Kashan از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$74,500
6.429%
تاریخ حراج
کریستیز - 5 آبان 1388
آرتچارت | UNTITLED (FROM THE TREE TRUNKS SERIES) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
£200,000
317,460 دلار آمریکا
-
£300,000
476,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
£409,250
649,603 دلار آمریکا
63.7%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 205,002 دلار آمریکا
کمینه برآورد 124,434 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 174,513 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.265%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021