برآورد
25,000,000,000﷼
659,979 دلار آمریکا
- 35,000,000,000﷼
923,970 دلار آمریکا
قیمت فروش
31,000,000,000﷼
818,374 دلار آمریکا
3.333%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
12,000,000,000﷼
360,360 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
480,480 دلار آمریکا
قیمت فروش
28,000,000,000﷼
840,841 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
575,705 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
863,558 دلار آمریکا
قیمت فروش
30,000,000,000﷼
863,558 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
REQUIEM OMNIBUS (DEATH OF MARTIN LUTHER KING)
برآورد
£280,000
358,974 دلار آمریکا
-
£380,000
487,179 دلار آمریکا
قیمت فروش
£584,750
749,679 دلار آمریکا
77.197%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1396
سایر آثار هنری سهراب سپهری

آرتچارت | House of Kashan از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$74,500
6.429%
تاریخ حراج
کریستیز - 5 آبان 1388
آرتچارت | UNTITLED (FROM THE TREE TRUNKS SERIES) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
£200,000
317,460 دلار آمریکا
-
£300,000
476,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
£409,250
649,603 دلار آمریکا
63.7%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 205,002 دلار آمریکا
کمینه برآورد 124,434 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 174,513 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.265%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021