• بدون عنوان (گیاهان و جانوران انتزاعی) 1353
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 100
برآورد
£35,000
52,239 دلار آمریکا
- £50,000
74,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
£80,500
120,149 دلار آمریکا
89.412%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعلی بنی صدر
باد الهی
برآورد
€20,000
25,974 دلار آمریکا
-
€30,000
38,961 دلار آمریکا
قیمت فروش
€92,500
120,130 دلار آمریکا
270%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
99,751 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
149,626 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
94,763 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
آرتچارت | اثر هنری ازفرهاد مشیری
رویاهای شیرین
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$125,000
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1394
سایر آثار هنری سهراب سپهری

آرتچارت | House of Kashan از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$74,500
6.429%
تاریخ حراج
کریستیز - 5 آبان 1388
آرتچارت | UNTITLED (FROM THE TREE TRUNKS SERIES) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
£200,000
317,460 دلار آمریکا
-
£300,000
476,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
£409,250
649,603 دلار آمریکا
63.7%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 205,002 دلار آمریکا
کمینه برآورد 124,434 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 174,513 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.265%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021