• بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان) 1354
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 205 * 150
28 مهر 1389
برآورد
£200,000
317,460 دلار آمریکا
- £300,000
476,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
£409,250
649,603 دلار آمریکا
63.7%
آثار هنری مشابه

COWBOY AND INDIAN, (2)
برآورد
£150,000
245,902 دلار آمریکا
-
£200,000
327,869 دلار آمریکا
قیمت فروش
£397,250
651,230 دلار آمریکا
127%
تاریخ حراج
ساتبیز - 24 مهر 1388
KENNEDY'S SALT AND PEPPER SHAKER
برآورد
£60,000
120,000 دلار آمریکا
-
£80,000
160,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£337,250
674,500 دلار آمریکا
381.786%
تاریخ حراج
ساتبیز - 11 تیر 1387
سایر آثار هنری سهراب سپهری

آرتچارت | House of Kashan از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$74,500
6.429%
تاریخ حراج
کریستیز - 5 آبان 1388
آرتچارت | UNTITLED (VILLAGE) از سهراب سپهری
بدون عنوان (روستا)
برآورد
$28,000
-
$35,000
قیمت فروش
$40,000
26.984%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 22 آبان 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 205,002 دلار آمریکا
کمینه برآورد 124,434 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 174,513 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.265%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021