برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
- 4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
28,897 دلار آمریکا
8.571% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£15,000
25,000 دلار آمریکا
-
£30,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
31,250 دلار آمریکا
16.667% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
19 فروردین 1393
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
$5,000
-
$8,000
قیمت فروش
$9,160
40.923% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
6 تیر 1392
بدون عنوان
برآورد
$25,000
-
$30,000
قیمت فروش
$22,500
18.182% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 آبان 1391
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
25,093 دلار آمریکا
8.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
£12,000
15,584 دلار آمریکا
-
£18,000
23,377 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,062
19,561 دلار آمریکا
0.413% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
11 اردیبهشت 1398
پنجره
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$22,500
10% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 اردیبهشت 1388
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,246 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,996 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,666 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+34.371%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020