برآورد
$25,000 - $30,000
قیمت فروش
$35,000
27.273%
توضیحات اثر

 signed ‘S. Melkonian’ (lower right)
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
$30,000
-
$40,000
قیمت فروش
$37,500
7.143%
تاریخ حراج
کریستیز - 8 آبان 1392
معما 3
برآورد
$35,000
-
$50,000
قیمت فروش
$43,750
2.941%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 اردیبهشت 1388
نیم رخ رنسانسی از مجموعه خاطرات انهدام
برآورد
500,000,000﷼
13,550 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
18,970 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
35,230 دلار آمریکا
116.667%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
سایر آثار هنری سیراک ملکونیان

بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
25,093 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
£12,000
15,584 دلار آمریکا
-
£18,000
23,377 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,062
19,561 دلار آمریکا
0.413%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
28,897 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,930 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,570 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,085 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+57.303%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021