سیراک ملکونیان

ایران | 1310
80 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد روی کاغذ، قاب‌شده
65 * 49
برآورد
£3,000
4,193 دلار آمریکا
-
£5,000
6,989 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,347 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400

ترکیب مواد روی کاغذ، قاب‌شده
39 * 27
برآورد
£2,000
2,796 دلار آمریکا
-
£3,000
4,193 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,570
4,990 دلار آمریکا
42.8%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400

رنگ روغن روی بوم
151 * 101
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
25,093 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

شماره اثر #49 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
99 * 29
برآورد
£10,000
13,333 دلار آمریکا
-
£15,000
20,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,475
15,300 دلار آمریکا
8.2%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399

oil on board laid down on canvas, framed
66 * 58
برآورد
£7,000
9,333 دلار آمریکا
-
£10,000
13,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,287
11,049 دلار آمریکا
2.506%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399

رنگ روغن و اکریلیک روی مقوا، oil and acrylic on card, framed
61 * 45
برآورد
£1,500
1,875 دلار آمریکا
-
£2,500
3,125 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,812
6,015 دلار آمریکا
140.6%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399

mixed media on paper, framed، ترکیب مواد روی مقوا، قاب‌شده
70 * 26
برآورد
£4,000
5,000 دلار آمریکا
-
£6,000
7,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,062
6,328 دلار آمریکا
1.24%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399

oil and acrylic on paper, framed، رنگ روغن و اکریلیک روی کاغذ
66 * 46
برآورد
£1,500
1,875 دلار آمریکا
-
£2,500
3,125 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,805
3,506 دلار آمریکا
40.25%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399

ترکیب مواد روی مقوا
26 * 70
برآورد
£4,000
5,000 دلار آمریکا
-
£6,000
7,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,062
6,328 دلار آمریکا
1.24%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399

رنگ روغن روی بوم
185 * 305
برآورد
£15,000
18,750 دلار آمریکا
-
£25,000
31,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,312
101,640 دلار آمریکا
306.56%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399