30 آبان 1399
برآورد
€1,200
1,423 دلار آمریکا
- €1,800
2,134 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,200
1,423 دلار آمریکا
20%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعباس کیارستمی
تنه‌ی درخت، از مجموعه‌ی سفیدبرفی
برآورد
£10,000
12,195 دلار آمریکا
-
£15,000
18,293 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 21 مهر 1395
آرتچارت | اثر هنری ازشادی قدیریان
مربع سفید 1
برآورد
€2,000
2,363 دلار آمریکا
-
€3,000
3,545 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
Aguttes - 5 آبان 1399
آرتچارت | اثر هنری ازابوالحسن صدیقی
مجموعه سلف‌پرتره (نگاتیو)
برآورد
£1,000
1,667 دلار آمریکا
-
£2,000
3,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,000
1,667 دلار آمریکا
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1393
سایر آثار هنری شادی قدیریان

آرتچارت | اثر هنری ازشادی قدیریان
بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه)
برآورد
€8,000
10,390 دلار آمریکا
-
€12,000
15,584 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,500
4,545 دلار آمریکا
65%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
آرتچارت | اثر هنری ازشادی قدیریان
بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه)
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$6,250
4.167%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1391
شاپرک خانم
برآورد
80,000,000﷼
2,477 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
قیمت فروش
65,000,000﷼
2,012 دلار آمریکا
35%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,751 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,171 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,322 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+14.976%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021