• شهرام کریمی
  • آسایش زرد 1398
  • ویدئو پروجکشن و اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 226 * 126.7
25 تیر 1399
برآورد
£15,000
18,987 دلار آمریکا
- £20,000
25,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
18,987 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£60,000
78,947 دلار آمریکا
-
£80,000
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,920
69,632 دلار آمریکا
24.4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399
زنی با سه‌تار
برآورد
$2,000
-
$4,000
قیمت فروش
$2,500
16.667% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
5 بهمن 1398
Romantic Structure
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,013 دلار آمریکا
38.8% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 مرداد 1399
سایر آثار هنری هنرمند

آرامش آبی
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
کوهستان مه آلود
برآورد
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
10,317 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
باغ پوست من است
برآورد
€12,000
13,333 دلار آمریکا
-
€18,000
20,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
€10,000
11,111 دلار آمریکا
33.333% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,483 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,542 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 17,616 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-17.46%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020