• آرامش آبی 1399
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 226 * 127
  • امضاء: "شهرام کریمی Shahram Karimi 2020" (پشت اثر)
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
- 3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
آثار هنری مشابه

اندرونی از مجموعه شکارگاه
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
9,265 دلار آمریکا
300%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
عروسک‌ها
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,900,000,000﷼
7,335 دلار آمریکا
171.429%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
قاصدک شماره ۱۲
برآورد
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
5,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
7,240 دلار آمریکا
42.222%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
سایر آثار هنری شهرام کریمی

آسایش زرد
برآورد
£15,000
18,987 دلار آمریکا
-
£20,000
25,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
18,987 دلار آمریکا
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
فیلیپس - 25 تیر 1399
کوهستان مه آلود
برآورد
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
10,317 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
باغ پوست من است
برآورد
€12,000
13,333 دلار آمریکا
-
€18,000
20,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
€10,000
11,111 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
Van Ham - 8 خرداد 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,483 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,542 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 17,616 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-17.46%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021