• شهریار احمدی
  • وجد براق از مجموعه معراج 1396
  • اکریلیک و ورق طلا روی بوم
  • نقاشی
  • 540 * 150
برآورد
5,000,000,000﷼
36,846 دلار آمریکا
- 7,000,000,000﷼
51,584 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
62,638 دلار آمریکا
41.667% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£60,000
78,947 دلار آمریکا
-
£80,000
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,920
69,632 دلار آمریکا
24.4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399
زنی با سه‌تار
برآورد
$2,000
-
$4,000
قیمت فروش
$2,500
16.667% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
5 بهمن 1398
آسایش زرد
برآورد
£15,000
18,987 دلار آمریکا
-
£20,000
25,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
18,987 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
25 تیر 1399
سایر آثار هنری هنرمند

کرمان تا خراسان از مجموعه خاطرات قرن اول هجری
برآورد
10,000,000,000﷼
38,604 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
14,000,000,000﷼
54,046 دلار آمریکا
12% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
به سرکردگی براق از مجموعه اصطبل اساطیر
برآورد
1,000,000,000﷼
22,624 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
33,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,600,000,000﷼
36,199 دلار آمریکا
28% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396
چشم خدا ز مجموعه معراج
برآورد
2,500,000,000﷼
21,739 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
30,435 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,800,000,000﷼
41,739 دلار آمریکا
60% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,692 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,613 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,183 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+54.581%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020