24 فروردین 1400
برآورد
£25,000
29,748 دلار آمریکا
- £35,000
41,647 دلار آمریکا
فروخته نشده
توضیحات اثر

signed, titled and dated 1999 on the stretcher


آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
128.571%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
درخت خون سیاوشان
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | اثر هنری ازمهدی قدیانلو
در امپراطوری خورشید
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$0
0%
فروش در
تاریخ حراج
South South - 17 اسفند 1399
سایر آثار هنری شیرازه هوشیاری

آرتچارت | اثر هنری ازشیرازه هوشیاری
بدون عنوان
برآورد
€25,000
32,468 دلار آمریکا
-
€35,000
45,455 دلار آمریکا
قیمت فروش
€31,250
40,584 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
آرتچارت | اثر هنری ازشیرازه هوشیاری
مکعب گرد
برآورد
$10,000
-
$15,000
تاریخ حراج
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 40,584 دلار آمریکا
کمینه برآورد 32,468 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 45,455 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+4.167%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها