برآورد
€25,000
32,468 دلار آمریکا
- €35,000
45,455 دلار آمریکا
قیمت فروش
€31,250
40,584 دلار آمریکا
4.167%
توضیحات اثر

signed and dated 'Shirazeh Houshiary 2007' (on the reverse)
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازفرهاد مشیری
پرتره‌ی نقره‌ای روی پس‌زمینه‌ی قرمز (2)
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$45,000
200%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 فروردین 1392
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$47,500
90%
تاریخ حراج
کریستیز - 27 مهر 1395
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
38,604 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری شیرازه هوشیاری

آرتچارت | اثر هنری ازشیرازه هوشیاری
هوا
برآورد
£25,000
29,748 دلار آمریکا
-
£35,000
41,647 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 24 فروردین 1400
آرتچارت | اثر هنری ازشیرازه هوشیاری
مکعب گرد
برآورد
$10,000
-
$15,000
تاریخ حراج
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 40,584 دلار آمریکا
کمینه برآورد 32,468 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 45,455 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+4.167%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها