برآورد
£8,000
12,903 دلار آمریکا
- £12,000
19,355 دلار آمریکا
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

مجموعه ی گذر
برآورد
£5,000
6,410 دلار آمریکا
-
£7,000
8,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,250
8,013 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
ساتبیز - 30 مهر 1398
Rapture, Woman in line
برآورد
$7,000
-
$9,000
قیمت فروش
$6,000
25%
تاریخ حراج
فیلیپس - 24 تیر 1383
Untitled from the Rapture
برآورد
$6,000
-
$8,000
فروش در
تاریخ حراج
فیلیپس - 26 مهر 1385
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | اثر هنری ازشیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
€15,000
19,481 دلار آمریکا
-
€20,000
25,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
€22,500
29,221 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$17,000
183.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 آذر 1393
WAFAA AND AHMED (FROM OUR HOUSE IS ON FIRE SERIES)
برآورد
£20,000
30,769 دلار آمریکا
-
£30,000
46,154 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
28,846 دلار آمریکا
25%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 23 بهمن 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,871 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,755 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,610 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.28%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021