• بدون عنوان از مجموعه زنان خدا 1374
  • Vintage gelatin silver print, interventions in black brush strokes and black ink
  • عکاسی
  • 16.7 * 23.8
27 اسفند 1399
برآورد
€8,000
9,776 دلار آمریکا
- €12,000
14,665 دلار آمریکا
قیمت فروش
€32,499
39,715 دلار آمریکا
224.99% بیشتر از میانگین برآورد
توضیحات اثر

Signed, titled and dated in black ink on the verso
آثار هنری مشابه

اثر هنری وجود ندارد

سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$17,000
183.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
11 آذر 1393
WAFAA AND AHMED (FROM OUR HOUSE IS ON FIRE SERIES)
برآورد
£20,000
30,769 دلار آمریکا
-
£30,000
46,154 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
28,846 دلار آمریکا
25% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
23 بهمن 1393
OVERRULED
برآورد
$80,000
-
$120,000
فروش در
تاریخ حراج
1 اردیبهشت 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,991 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,821 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,685 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.414%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020