24 فروردین 1400
برآورد
£4,000
4,760 دلار آمریکا
- £6,000
7,139 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,048
7,197 دلار آمریکا
20.96%
توضیحات اثر

signed, titled, dated 1999 and numbered AP 3 on the reverse

آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری اززیاد انتر
مکه I (از سری منقضی شده)
برآورد
£6,000
8,219 دلار آمریکا
-
£8,000
10,959 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,300
8,630 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
Fervor
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$6,000
14.286%
تاریخ حراج
فیلیپس - 23 اردیبهشت 1384
آرتچارت | اثر هنری ازشیرین نشاط
بدون عنوان (از سری ربودن)
برآورد
£5,000
6,849 دلار آمریکا
-
£7,000
9,589 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,300
8,630 دلار آمریکا
5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | اثر هنری ازشیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
€15,000
19,481 دلار آمریکا
-
€20,000
25,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
€22,500
29,221 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$17,000
183.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 آذر 1393
WAFAA AND AHMED (FROM OUR HOUSE IS ON FIRE SERIES)
برآورد
£20,000
30,769 دلار آمریکا
-
£30,000
46,154 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
28,846 دلار آمریکا
25%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 23 بهمن 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,883 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,771 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,630 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.342%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021