برآورد
$35,000 - $45,000
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

مردان خدا 4
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,764
2,321 دلار آمریکا
29.44% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399
آخرین وسوسه
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
نفس بریده
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
8.571% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$17,000
183.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
11 آذر 1393
WAFAA AND AHMED (FROM OUR HOUSE IS ON FIRE SERIES)
برآورد
£20,000
30,769 دلار آمریکا
-
£30,000
46,154 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
28,846 دلار آمریکا
25% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
23 بهمن 1393
OVERRULED
برآورد
$80,000
-
$120,000
فروش در
تاریخ حراج
1 اردیبهشت 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,947 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,796 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,649 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.349%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020