6 آذر 1386
برآورد
€30,000
44,776 دلار آمریکا
- €40,000
59,701 دلار آمریکا
قیمت فروش
€78,320
116,896 دلار آمریکا
123.771%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Snow White Series, (3) از عباس کیارستمی
مجموعه سفیدبرفی (3)
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$132,000
340%
تاریخ حراج
بونامز - 13 اسفند 1386
Untitled #6 from Snow White Series, (3)
برآورد
£20,000
39,216 دلار آمریکا
-
£25,000
49,020 دلار آمریکا
قیمت فروش
£72,500
142,157 دلار آمریکا
222.222%
فروش در
تاریخ حراج
فیلیپس - 28 اردیبهشت 1387
WOMEN OF ALLAH
برآورد
£50,000
102,041 دلار آمریکا
-
£60,000
122,449 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50,900
103,878 دلار آمریکا
7.455%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 21 آذر 1386
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | اثر هنری ازشیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
€15,000
19,481 دلار آمریکا
-
€20,000
25,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
€22,500
29,221 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$17,000
183.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 آذر 1393
WAFAA AND AHMED (FROM OUR HOUSE IS ON FIRE SERIES)
برآورد
£20,000
30,769 دلار آمریکا
-
£30,000
46,154 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
28,846 دلار آمریکا
25%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 23 بهمن 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,871 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,755 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,610 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.28%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021