صادق ادهم

ایران | 1357
نمایشگاه ها

صوفی
تهران
1 اسفند 1399 - 6 اسفند 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها