تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

صوفی - آرتیبیشن
1 اسفند 1399
آثار هنری مشابه

گروگان
برآورد
€12,000
14,286 دلار آمریکا
-
€8,000
9,524 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,500
10,119 دلار آمریکا
15%
فروش در
تاریخ حراج
کرِیت + مولر - 7 آذر 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها